Разсрочено плащане

Ако искате да разделите плащането на вноски, моля изпратете ни съобщение.

Изберете размер на вноските, подходящ за вас и интервалите между плащанията.

Вашите продукти ще бъдат доставени след получаване на пълното плащане.