Политика за нулеви отпадъци

За Home of Wool тази политика има два основни аспекта. От една страна стои крайният продукт, който, както всичко земно, има определен жизнен цикъл и един ден неминуемо също ще се превърне в отпадък. От друга, в процеса на изработка също е неизбежно да не се създадат отпадъци.

В производството на повечето матраци се използват химикали, които имат изключително вредно влияние. Тези химикали застрашават здравето на работниците, заети в производствения процес, а други просто се изхвърлят. Повечето стари матраци рано или късно стигат до сметищата или се изгарят, като така те отделят във въздуха всички токсини, които са били вложени в производството им.

Според Международната Асоциация за спални продукти, “жизненият цикъл” на един матрак трае 10.8 години. Предвид факта, че населението на САЩ е 312 милиона души, това означава, че около 48 милиона матрака се изхвърлят на сметищата всяка година. Важно е да добавим, че в тези калкулации не влизат хотелите и общежитията, които заменят матраците си значително по-често.

Имайки всичко това предвид, инвестицията в естествен вълнен матрак, изработен само от биоразградими материали, е отговорно решение както за дома, така и за цялата околна среда.

Друго предимство на този тип матраци е тяхното дълголетие. Те са 5 пъти по-трайни от тези, изработени от синтетични материали. Вълнените матраци могат да ви служат 50 или дори повече години, в зависимост от това каква грижа полагате за тях.

Рециклиране на матраци

Ако искате да рециклирате вашия матрак, проверете онлайн за местно съоръжение за рециклиране в близост до вас. Можете също така да препродадете или дарите матрак, който все още е в прилична форма.

Останали парчета

Друг фактор, който замърсява планетата, е самият процес на изработка на продукта. Производството, в което са въвлечени синтетични материали е неминуемо свързано с отделянето и изхвърлянето на опасни токсини и химикали в околната среда. Home of Wool стриктно използва само висококачествени натурални материали, а в процеса на работа правим всичко възможно, за да сведем до минимум остатъчните материали. Всички части от платовете, които остават след изработката на даден продукт, се даряват на Инициативата за социално израстване където след това те се превръщат красиви кукли или чанти, или се продават на други творци. По този начин ние проактивно взимаме допълнителни мерки, за да сведем до драстичен минимум нашия отпечатък върху планетата. Едновременно с това и подкрепяме благородни каузи.

Спрямо наличието на по-големи изрезки от платове в студиото предлагаме и опцията за изработване на Zero-waste матраци за възрастни и деца. Можете да се свържете директно с нас на hello@homeofwool.com, за да научите повече за тази възможност.

Опаковки

Опитваме се също да намалим до минимум отпадъците, създадени по време на процеса на опаковане. Тъй като доставяме по целия свят, много е важно изделията да бъдат добре опаковани и обезопасени срещу влага или други възможни опасности. Предвид спецификата на доставката, възможностите за опаковъчни материали не са много. Въпреки че не спираме да търсим нови технологии и начини да намалим отпечатъка си, в момента използваме фолио, което е 100% рециклируемо, а торбите, които създаваме, могат да се използват повторно. Кодът за рециклиране на опаковката е 4 – LDPE (low-density polyethylene).